Belediyelerin spor kapısını, Besmele ile açmak…

Editör- Ahmet Gülümseyen

Her hayrın başı besmele. Bizlerde İslâm’ın nişanı ‘Besmele’ ile yola koyulmak istiyoruz; Belediyelerspor ile…

Belediyeler ve spor. İki farkı kelimenin bir araya getirerek,  hayr kapısını aralamak istiyoruz.

Bunu başarıp, başaramayacağımızı belki zaman gösterecek ama, bizler niyet ederek yola koyulduk…

Temenni ve duamız o ki ‘Niyetimizin hayr, akıbetimizin hayr’ olması…

Belediyeler…

Diğer bir tanımlamayla yerel yönetimler…

Halk ile birlikte olmak. Bunu gerçekleştirirken de Hak’tan uzaklaşmamak.

Her defasında önemine vurgu yaparız ya;

Hak’kını bilen, halkının yanında olur. Halkı’nın yanında olmayan insan, Hak’tan uzaklaşıyor, demek…

“ İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır’ buyuruyor, Peygamber efendimiz.

Yine efendimiz, bir başka Hadis-i Şerifinde buyuruyor ki;

Hayra yol gösteren o hayrı işleyen gibidir; Şerli bir şeye yol gösteren de o şerli işi işleyen gibidir.” Bizleri yoktan var eden Allah (cc), yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de buyuruyor “Her nefis mutlaka ölümü tadacaktır( Ankebut-57 ).

Geçici bir dünyanın, ebedi bir hayata yolcuları olarak, yapmamız gereken görev ve sorumluluklar bu kadar açık ve net…

Düşünme sürecinin dahi önem taşıdığı bir zaman dilimde, detaylarda kapılmadan, yapılması gerekenleri yerine getirmek gerekiyor.

Büyük İslam bilginlerinden İmam Gazeli, Dünya heveslerinden uzaklaşmanın, ölümü sıkça hatırlanmaktan geçtiğini, söylüyor.

Bilgi, belge ve mesajlar bu denli açık ve net iken, halen niçin yaşadığımız üzerinde ‘tartışma’ zemini oluşturacaksak, işte o vakit ‘oyun’ dünyasında oyalanmaya devam edileceğimiz, manası çıkıyor.

İşte o oyunun önemli bir parçasını da, spor oluşturmaktadır.

Eğer bu uğraş-aktivitenin içini iyi doldurmadığımız sürece, insanoğlu için netice alınamayacak bir uğraşa dönüşür ki, bu da ‘hayatın’ özünden uzaklaştırılması manasına gelir.

İşte o sporun, özü hareket ve egzersiz olarak karşılık bulması gerekiyor.

Aksi bir durum, kontrolden çıktığında, uygulamalar insanlığa hiçbir yarar sağlamaz.

Evet, Belediyeler ile sporun vatandaşa nasıl yarar sağlayacağı konusunda nasıl bir adım atılacağı-atılması gerektiği kanun-yönetmelikte belirtilmiştir…

5261 Büyük Şehir Belediyesi, 5393 Belediyeler, 5302 İl Özel İdaresi, 442 Köy kanunu.

Her bir Kanun, yerel yönetimler olarak tanımlanan Belediyelerin görev ve sorumluluğu açık ve net bir şekilde içeriğinde barındırmaktadır.  

Özünde, İnsana yarar sağlama var…

Bizim yapmamız gereken, bu yazılı maddelerin yeri ve zamanı geldiğinde hatırlatmak.

Bir nevi, üzerimize düşen görevi, haberciliğin gerekliliğini yerine getirmek.

Bunu gerçekleştirirken üstendiği görevi yerine getiren yetkileri-belediyeleri alkışlamak.

Kanun gibi yazılı-kesin hükümleri görmemezlikten gelip, üstlendikleri vazifeyi keyfiyetlerine kurban edenlere, hatırlatma babında düşüncelerimizle yüzleşmelerini sağlamak istiyoruz.   

Kısacası, örnek olması gereken her bir çalışmayı kamuoyuyla paylaşmak…

Bunun bir başka manası, halkın yararına olan bir projeyi, bir başka belediyeye örnek olması adına vitrine-sitemize taşıyarak,

Gözler önüne sermek…

Bu vesileyle, uzun yıllar hayalini kurduğumuz böyle bir (internet sitesi) projeyi hayata geçirmenin heyecanıyla;

Bir kez daha; ‘Niyetimiz hayr, neticeleri de hayr olur’  inşallah, diyoruz…

Diğer Haberler

Leave a Comment